Hiển thị 37–48 trong 56 kết quả

Nguyên liệu & Máy móc

SIRO CHANH ĐÀI LOAN WDF

150.000 

Nguyên liệu & Máy móc

SIRO ĐƯỜNG ĐEN WONDERFUL

220.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Thạch AIYU WDF

40.000 

Nguyên liệu & Máy móc

THẠCH NHA ĐAM PESO

35.000 
192.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Đen Royal Ceylon Black Tea

260.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà đen Tara

60.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong (High mountain Alishan tea)

185.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong TP (Roast Oolong tea)

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong Vàng (Golden Oolong tea)

200.000