Hiển thị 1–12 trong 51 kết quả

Nguyên liệu & Máy móc

Trà

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong Vàng (Golden Oolong tea)

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong TP (Roast Oolong tea)

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà xanh nhài N01 (Jasmine Green Tea)

180.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà thiết quan âm (Tie Guan Yin)

280.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà đen Tara

60.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà xanh Tara Tea

80.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong (High mountain Alishan tea)

185.000 
192.000 

Bột

220.000 
170.000 
70.000 
180.000 
170.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Bột mix Onemix Vanilla

160.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Cafe Robusta Thành Nhân

180.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Bột thạch PESO

38.000 

Topping

Nguyên liệu & Máy móc

CHÈ NẾP CẨM WONDERFUL

70.000 

Nguyên liệu & Máy móc

VẢI NGÂM DOLE

50.000 

Nguyên liệu & Máy móc

THẠCH NHA ĐAM PESO

35.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Hoa Artiso ngâm

100.000 
180.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Chè khoai môn WDF

75.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trân châu đen WDF

40.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trân châu hoàng kim WDF

40.000 

Sirup

Nguyên liệu & Máy móc

PUREE DÂU WONDERFUL

160.000 

Nguyên liệu & Máy móc

PUREE KIWI WONDERFUL

160.000 

Nguyên liệu & Máy móc

PUREE ĐÀO WONDERFUL

160.000 

Nguyên liệu & Máy móc

PUREE VẢI WONDERFUL

160.000 

Nguyên liệu & Máy móc

PUREE BƯỞI ĐỎ WONDERFUL

150.000 

Nguyên liệu & Máy móc

SIRO BÍ ĐAO WONDERFUL

170.000 

Nguyên liệu & Máy móc

ĐƯỜNG MÍA NƯỚC WONDERFUL

210.000 

Nguyên liệu & Máy móc

SIRO ĐƯỜNG ĐEN WONDERFUL

220.000 

Máy móc

Dụng cụ