Hiển thị một kết quả duy nhất

Trà

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Đen Royal Ceylon Black Tea

260.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà đen Tara

60.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong (High mountain Alishan tea)

185.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong TP (Roast Oolong tea)

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong Vàng (Golden Oolong tea)

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà thiết quan âm (Tie Guan Yin)

250.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà xanh nhài N01 (Jasmine Green Tea)

180.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà xanh Tara Tea

80.000