Hiển thị một kết quả duy nhất

Trà

Nguyên liệu & Máy móc

HỒNG TRÀ ĐINH PESOTEA

130.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ ĐEN TRUYỀN THỐNG PESOTEA

192.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ KIỀU MẠCH PESOTEA

560.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ OOLONG ALISHAN PESOTEA

185.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ OOLONG NƯỚNG PESOTEA

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ OOLONG VÀNG PESOTEA

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ XANH ĐẶC BIỆT PESOTEA

480.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ XANH NHÀI PESOTEA

180.000