Hiển thị một kết quả duy nhất

Trà

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ ĐEN BÁ TƯỚC PESOTEA

350.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ ĐEN CEYLON PESOTEA

192.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ ĐEN TRUYỀN THỐNG PESOTEA

192.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ OOLONG ALISHAN PESOTEA

480.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ OOLONG NƯỚNG THAN PESOTEA

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ OOLONG VÀNG PESOTEA

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ THIẾT QUAN ÂM PESOTEA

350.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ XANH HOA NHÀI PESOTEA

180.000 

Nguyên liệu & Máy móc

TRÀ XANH KIỀU MẠCH PESOTEA

560.000