Hiển thị 1–12 trong 16 kết quả

Trà

192.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà đen ASSAM (Assam Black Tea)

160.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà đen Tara

60.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong (High mountain Alishan tea)

185.000 
290.000 
350.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong TP (Roast Oolong tea)

200.000 

Nguyên liệu & Máy móc

Trà Oolong Vàng (Golden Oolong tea)

200.000 
150.000